Νόμος 3498/06 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προστίθεται περίπτωση ε' στην παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου 3270/2004, ως εξής:

 

{ε. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης συνιστάται Γραφείο Υποδοχής Τουριστικών Επενδύσεων, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η στελέχωση και η λειτουργία του.}

 

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 26 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) εφαρμόζονται αναλόγως και για το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για την επίτευξη του έργου υλοποίησης της διεθνούς τουριστικής προβολής της χώρας, των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων, του ελέγχου των χωρών υποδοχής, φιλοξενίας και εστιάσεως κατά τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και της παροχής πληροφοριών στις πύλες εισόδου της χώρας και στις υπηρεσίες του Υπουργείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.