Νόμος 3491/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αιτήματα για απονομή της Ελληνικής Ιθαγένειας από γέννηση, τα οποία έχουν υποβληθεί μέχρι 31-05-2006 ενώπιον των Υπηρεσιών των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας από άτομα προερχόμενα από χώρες της τέως Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών παραπέμπονται αυτοδικαίως, από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000), όπως ισχύει, προκειμένου να εξετασθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον ανωτέρω νόμο διαδικασία. Οι χορηγηθείσες στα άτομα της κατηγορίας αυτής βεβαιώσεις του άρθρου 24 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002) επέχουν θέση των αντιστοίχων του άρθρου 76 παράγραφος 6 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.