Νόμος 3336/05

Ν3336/2005: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-10-2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3336/2005: Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-10-2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 96/Α/2005), 20-04-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27-10-2003 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 2: Εισοδηματική Πολιτική έτους 2005

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 3: Θέματα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Άρθρο 4: Προθεσμία του άρθρου 38 του νόμου 3259/2004

Άρθρο 5: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 6: Θέματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 7: Θέματα προσωπικού

Άρθρο 8: Ειδικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 10: Ρύθμιση διαδικασιών χρήσης αεροσκαφών

Άρθρο 11: Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών

Άρθρο 12

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-04-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.