Νόμος 3335/05 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{4. Με αποφάσεις των αρμόδιων, κατά περίπτωση, Νομαρχών, μετά από πρόταση της οικείας αντιπροσωπευτικής Ένωσης Βενζινοπωλών ή, αν ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, ορίζεται η εκ περιτροπής υποχρεωτική λειτουργία των καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών κατά τις Κυριακές και αργίες, στα πλαίσια των χρονικών ορίων που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου 1.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του νόμου 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή των αποφάσεων των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994). Επίσης, επιβάλλονται σε βάρος του οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17.}

 

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του νόμου 3054/2002, προστίθεται νέα παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Όσα καταστήματα δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά κατά το διάστημα πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις Κυριακές και τις αργίες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.