Νόμος 3329/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η θητεία των υπηρετούντων, κατά την ψήφιση του νόμου αυτού, Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Επιτροπών Διοίκησης, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003, λήγει αυτοδίκαια την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί ορισμού Διοικητικών Συμβουλίων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 15.

 

2. Από την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας συνεχίζουν να ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών που είχαν και στο πλαίσιο ένταξής τους στα οικεία Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας και οι σχετικές διατάξεις των νόμων 3106/2003, 3172/2003 και 3209/2003 εφαρμόζονται αναλογικά.

 

Όπου στους ανωτέρω νόμους αναφέρεται Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας και Πρόεδρος Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, νοείται, από την κατάργηση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας και έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, αντίστοιχα, Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.