Νόμος 3328/05 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιασδήποτε μορφής σωματικής τιμωρίας σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρεκκλίνουν από την προσήκουσα διαγωγή.

 

2. α) Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται στα δυσπρόσιτα σχολεία του νόμου [Ν] 1143/1981 υπηρετούν σε αυτά επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία αποκλειόμενης απολύτως και για οποιονδήποτε λόγο της αποσπάσεως, μεταθέσεως ή μετατάξεώς τους από τα σχολεία αυτά κατά τη διάρκεια της διετίας.

 

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί στα δυσπρόσιτα σχολεία και συμπληρώνουν στις 31-08-2005 δύο (2) συνεχή χρόνια παραμονής σε αυτά έχουν δικαίωμα μετάθεσης και απόσπασης για τη σχολική χρονιά 2005 - 2006 και εφεξής.

 

3. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 09 Οικονομολόγοι και ΠΕ 10 Κοινωνιολόγοι που έχουν διοριστεί με τις υπ' αριθμόν

 

α) 75694/Δ2/22-11-2001 (ΦΕΚ 291/Γ/2001)

β) 87099/ Δ2/29-08-2002 (ΦΕΚ 194/Γ/2002)

γ) 87098/Δ2/29-08-2002 (ΦΕΚ 193/Γ/29-08-2002)

δ) 92246/Δ2/10-09-2002 (ΦΕΚ 212/Γ/16-09-2002)

ε) 4376/Δ2/17-01-2003 (ΦΕΚ 25/Γ/07-02-2003)

 

υπουργικές αποφάσεις των οποίων οι πράξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις των παραπάνω κλάδων, από τότε που διορίστηκαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.