Νόμος 3325/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο νόμο αυτόν υπόκειται στους όρους δόμησης που προβλέπονται από τις Πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 

2. Παρέκκλιση από τους όρους αυτούς επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

 

α) Κατά την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων, μόνο ως προς το ύψος και εφόσον πρόκειται να εγκατασταθούν υψηλά μηχανήματα, αποθήκες κατακόρυφου τύπου (SILOS), καπνοδόχοι, εγκαταστάσεις απαγωγής και υψηλές εγκαταστάσεις. Προκειμένου για υψηλές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η έγκριση παρέκκλισης, μόνον εφόσον η λύση αυτή επιβάλλεται για τεχνολογικούς λόγους και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άλλης δόκιμης τεχνικής λύσης.

 

β) Κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων, ως προς το ύψος, με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και ως προς τους λοιπούς όρους δόμησης σύμφωνα με το νόμο και εφόσον δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, από λειτουργική άποψη, άλλη λύση με την οποία αποφεύγεται η παρέκκλιση.

 

γ) Στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 4.

 

Για την έγκριση της παρέκκλισης κατά τις προηγούμενες παραγράφους ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις Πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.