Νόμος 3320/05 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 3051/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Μετάταξη μπορούν να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλληλοι με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.}

 

2. Η προθεσμία που ορίζει το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) παρατείνεται μέχρι την 31-12-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.