Νόμος 3320/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σύσταση θέσης Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται μία θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος επικουρεί τον Γενικό Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και ιδίως:

 

α) Ενεργεί κατ' εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή σε συνεννόηση με αυτόν μετά από πληροφόρηση από κάθε πηγή, κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και γενικά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, από τις εκθέσεις των ελεγκτικών σωμάτων και τις αναφορές των υπηρεσιών εν γένει για περιπτώσεις διαφθοράς ή κακοδιοίκησης.

 

β) Για κάθε ενέργειά του ενημερώνει αμέσως τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και υποβάλλει σε αυτόν τα σχετικά πορίσματα και εκθέσεις.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του νόμου 3074/2002, οι οποίες αφορούν στους Βοηθούς Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

 

2. Η γραμματειακή υποστήριξη του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος παρέχεται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.