Νόμος 3274/04 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σκοπός και διάρκεια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με γνώμονα την αρμονική, ισόρροπη βιώσιμη ανάπτυξη, καταρτίζεται Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ).

 

2. Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καταρτίζεται από την Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αυτού του νόμου με στόχο:

 

α. το συντονισμό του συνόλου των επί μέρους πολιτικών που εφαρμόζονται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, με κατεύθυνση την ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου και των μεταξύ τους συνεργασιών,

 

β. την ορθολογική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, έτσι ώστε να βελτιώνεται η αποδοτικότητά τους, και

 

γ. την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

 

3. Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ έχει πενταετή διάρκεια (2005 - 2009), η οποία μπορεί να παραταθεί, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για δύο επιπλέον έτη (2005 - 2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε την υπ' αριθμό 27/2009 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 233/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.