Νόμος 3274/04 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Δημοσιότητα εσόδων και δαπανών των Πολιτικών Κομμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 301/1976 (ΦΕΚ 91/Α/1976) προστίθεται περίπτωση ι)α' ως εξής:

 

{ι)α. Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων. Στο τεύχος αυτό γίνονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002).}

 

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 18 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Τα Πολιτικά Κόμματα και οι Συνασπισμοί που λαμβάνουν κρατική εκλογική χρηματοδότηση, εντός δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των εκλογών ή των εκλογών για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συντάσσουν και δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, στην οποία καταχωρίζονται, με αναφορά του αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε το Κόμμα ή ο Συνασπισμός κατά τον εκλογικό αγώνα, καθώς και οι κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 5 εκλογικές δαπάνες. Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών δημοσιεύεται εντός της παραπάνω προθεσμίας στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ειδική έκθεση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Αντίγραφο του ισολογισμού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα φύλλα των εφημερίδων και του οικείου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δημοσιεύτηκαν αντίστοιχα, αποστέλλονται από τα Κόμματα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 21, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α/2002) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Τα Κόμματα και οι Συνασπισμοί που συμμετείχαν, αυτοτελώς ή σε συνασπισμό, σε γενικές ή αναπληρωματικές εκλογές ή εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δε δικαιούνται κρατική, τακτική ή εκλογική χρηματοδότηση υποχρεούνται να δημοσιεύουν ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών, εντός δύο (2) μηνών από τη διενέργεια των εκλογών στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

2. Αντίγραφο της κατάστασης των εκλογικών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα φύλλα του οικείου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία δημοσιεύτηκε, αποστέλλονται στην Επιτροπή του άρθρου 21 εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση.}

 

4. Για τα Πολιτικά Κόμματα και τους Συνασπισμούς των Πολιτικών Κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές της 07-03-2004 και στις εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 13-06-2004 του ίδιου έτους η προθεσμία για τη δημοσίευση της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών των παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19 παρατείνεται μέχρι 30-11-2004 και η δημοσίευση αυτή γίνεται αποκλειστικά στο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που συνιστάται με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.