Νόμος 3023/02

Ν3023/2002: Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος - Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3023/2002: Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος - Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών, (ΦΕΚ 146/Α/2002), 25-06-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Πρώτο κεφάλαιο: Κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

 

Άρθρο 1: Ορισμοί, Διακρίσεις - ύψος και δικαιούχοι κρατικής χρηματοδότησης

Άρθρο 2: Δικαιούχοι

Άρθρο 3: Κατανομή

Άρθρο 4: Οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς

 

Δεύτερο κεφάλαιο: Έσοδα - δαπάνες πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών

 

Άρθρο 5: Διακίνηση εσόδων και δαπανών πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων

Άρθρο 6: Διακίνηση εσόδων και δαπανών υποψηφίων ή / και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 7: Τρόποι και περιορισμοί ιδιωτικής χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων

Άρθρο 7A: Αναστολή χρηματοδότησης

Άρθρο 7Β: Τρόποι και περιορισμοί χρηματοδότησης υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 8: Όρια ιδιωτικής χρηματοδότησης

 

Τρίτο κεφάλαιο: Προεκλογική προβολή κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών και απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα

 

Άρθρο 9: Χώροι υπαίθριας προβολής πολιτικών μηνυμάτων

Άρθρο 10: Προβολή προεκλογικών μηνυμάτων των κομμάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Άρθρο 11: Απαγορεύσεις για τα κόμματα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου

Άρθρο 12: Απαγορεύσεις για τους υποψήφιους βουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο

Άρθρο 12Α

Άρθρο 13: Ανώτατο ύψος των εκλογικών δαπανών των πολιτικών κομμάτων

Άρθρο 14: Ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των υποψήφιων βουλευτών

 

Τέταρτο κεφάλαιο: Δημοσιότητα των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών

 

Άρθρο 15: Διαχείριση των οικονομικών

Άρθρο 16: Βιβλία εσόδων - εξόδων

Άρθρο 16Α: Υποχρεώσεις ελεγχόμενων προσώπων

Άρθρο 17: Αποδείξεις είσπραξης και κουπόνια

Άρθρο 18: Δημοσίευση ισολογισμού και της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών

Άρθρο 19: Δημοσιότητα των εκλογικών εσόδων και δαπανών κομμάτων που δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση

Άρθρο 20: Καταστάσεις εκλογικών εσόδων - δαπανών υποψήφιων βουλευτών

 

Πέμπτο κεφάλαιο: Έλεγχος οικονομικών πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών

 

Άρθρο 21: Η Επιτροπή Ελέγχου και οι αρμοδιότητές της

Άρθρο 22: Εξουσιοδότηση

 

Έκτο κεφάλαιο: Διοικητικές κυρώσεις - έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα

 

Άρθρο 23: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 24: Κυρώσεις σε βάρος πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων

Άρθρο 25: Κυρώσεις σε βάρος υποψηφίων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Άρθρο 26: Έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα

Άρθρο 27: Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε βάρος τρίτων

Άρθρο 28: Διακομματική Επιτροπή Εκλογών

 

Έβδομο κεφάλαιο: Διαδικασία ίδρυσης πολιτικών κομμάτων

 

Άρθρο 29: Ίδρυση, νομική προσωπικότητα και άρση των διαφωνιών για τη χρήση ονόματος και εμβλήματος πολιτικού κόμματος

 

Όγδοο κεφάλαιο: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 31: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-06-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.