Νόμος 3274/04 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κατανομή πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η κατανομή των ανωτέρω πιστώσεων απευθείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της επιτροπής του επόμενου εδαφίου.

 

Για την κατανομή των πιστώσεων αυτών συγκροτείται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, πενταμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού με τον αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας, ο οποίος και προεδρεύει.

 

β) Δύο εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού, που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της με τους αναπληρωτές τους και

 

γ) Τους προϊστάμενους των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τους αναπληρωτές τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.