Νόμος 3274/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Έννοια - σκοπός - τρόπος κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταρτίζεται Εθνικό Δημοτολόγιο, το οποίο συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών και μεταβολών των Ελλήνων Δημοτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των δήμων και κοινοτήτων της Χώρας, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 497/1991, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

2. Η σύστασή του αποβλέπει στην απλούστευση και στον εκσυγχρονισμό των σχετικών διοικητικών διαδικασιών, στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και στην παροχή δυνατότητας πρόσβασης στην αντίστοιχη κεντρική βάση δεδομένων των κάθε είδους φορέων κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του δημόσιου τομέα, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρου 15 του παρόντος.

 

3. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται, στο πλαίσιο ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που αποσκοπεί στη δημιουργία και τήρηση κεντρικής βάσης δεδομένων, στην οποία θα ενταχθούν τα στοιχεία της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και η οποία θα χαρακτηρίζεται από διαρκή ενημερότητα και πληρότητα δεδομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.