Νόμος 3274/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Υπηρεσίες άσκησης αρμοδιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διασφαλίζει την παροχή και διαχείριση των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία και συνεχή ενημέρωση της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου και είναι υπεύθυνη επεξεργασίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997.

 

β. Στην ανωτέρω Διεύθυνση συνιστάται Τμήμα Εθνικού Δημοτολογίου, με αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και συγκεκριμένα κατά τέσσερις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και κατά μία κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιστοίχως. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος, οι κλάδοι του προσωπικού του, οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγεται ο προϊστάμενός του και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.

 

2. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση του περιγραφόμενου έργου στο άρθρο 16, να αποστείλουν αμέσως, σε ηλεκτρονική μορφή, στην κεντρική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όλα τα στοιχεία εγγραφών και μεταβολών, τα οποία καταχωρίζονται στα δημοτολόγια τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.