Νόμος 3274/04 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Κριτήρια ένταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα κριτήρια για την ένταξη έργων, μελετών ή ενεργειών στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, με απόφασή της.

 

Τα κριτήρια αυτά είναι ιδίως:

 

α) Η συμβολή της υπό ένταξη μελέτης, έργου ή ενέργειας στους αναπτυξιακούς στόχους του αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασμού και στην ανάδειξη της ενότητας του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργική ολοκλήρωση έργων, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

β) Η συμβολή της υπό ένταξη μελέτης, έργου ή ενέργειας στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ) Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου κοινωνικών και τεχνικών υποδομών.

 

δ) Η δυνατότητα ωρίμανσης των έργων.

 

ε) Η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας και, γενικότερα, ο σχεδιασμός των δράσεων σε ευρύτερες προγραμματικές ενότητες, όπου αυτό είναι δυνατόν.

 

στ) Η προώθηση της απασχόλησης και η καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού.

 

ζ) Η εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.