Νόμος 3220/04 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Υπεραξία από εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 21 του άρθρου 14 του νόμου 2328/1995 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η υπεραξία που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικής Ραδιοφωνικής Τηλεόρασης, αποβλέπουσα αποκλειστικά στη λογιστική αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων και μετοχικού κεφαλαίου του ισολογισμού της, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος. Οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στην υπεραξία αυτή δεν αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.