Νόμος 3209/08/28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) η παράγραφος ΣΤ' εδάφιο 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας με βαθμό Διευθυντή. Στο Τμήμα Φαρμακευτικών Φορέων, Φαρμάκων και Καλλυντικών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο Τμήμα Φαρμακείων και Φαρμακαποθηκών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο Τμήμα Ναρκωτικών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στα Τμήματα Φαρμάκων και Φαρμακείων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας.}

 

Για τους Φαρμακοποιούς Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας ισχύει το μισθολόγιο που καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 για τον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.