Νόμος 3209/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 6 Β' και Γ' του άρθρου 5 του νόμου 2889/2001 εφαρμόζονται ανάλογα και για την αξιολόγηση των διοικητών των νοσοκομείων της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του πιο πάνω νόμου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ανώτερων Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας λαμβάνει, ιδίως, υπόψη της, για το σχηματισμό της κρίσης της, την πορεία των επιχειρησιακών σχεδίων των διοικητών και, γενικά, την αποτελεσματικότητα των προτάσεών τους για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου και την αποδοτική διαχείριση των διατιθέμενων πόρων για την ανάπτυξη και λειτουργία του νοσοκομείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.