Νόμος 3193/03

Ν3193/2003: Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3193/2003: Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 266/Α/2003), 24-11-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/ΕΚ του συμβουλίου της 20-12-2001 (EEL 15/2002)

 

Άρθρο 1

 

Κεφάλαιο Β: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας περί φόρου προστιθέμενης αξίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/38/ΕΚ του συμβουλίου της 07-05-2002

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 9: Θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων

Άρθρο 10: Τροποποίηση του νόμου [Ν] 2961/2001

Άρθρο 11: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Άρθρο 13: Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Άρθρο 14: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής

Άρθρο 15: Ρυθμίσεις στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων

Άρθρο 16: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 17

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-11-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.