Νόμος 3155/55 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Χαρακτηρισμός επαρχιακών οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επαρχιακές οδοί είναι όλες οι οδοί της χώρας, όσες δεν είναι εθνικές ουδέ δημοτικές ή κοινοτικές.

 

2. Οι επαρχιακές οδοί καθορίζονται δια βασιλικού διατάγματος εφ' άπαξ δι' έκαστον νομό εκδοθησόμενου, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, στηριζομένη εις πρακτικόν Επιτροπής, αποτελούμενης εκ του Νομάρχου, ως Προέδρου, του Προϊσταμένου της οικείας περιφέρειας Δημοσίων Έργων, του Νομομηχανικού και των Δημάρχων ή Προέδρων κοινοτήτων των Πρωτευουσών των Επαρχιών του Νομού.

 

Προκειμένου περί Νομών εις ους υπάγονται νήσοι έχουσες κατοίκους περισσότερους των 10.000, εφ' ων όμως δεν υπάρχει Πρωτεύουσα Νομού ή Επαρχίας μετέχουν προσέτι της Επιτροπής και οι Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων των εδρών των επί των νήσων τούτων Ειρηνοδικείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.