Νόμος 3127/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, όταν τμήματα της πολεοδομικής ενότητας υπάγονται σε καθεστώς διαφορετικών υποχρεώσεων εισφορών, το παραπάνω άθροισμα μπορεί να αναφέρεται στα τμήματα της πολεοδομικής ενότητας με το ίδιο καθεστώς εισφορών.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 18 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και κατά των εκτελεστών πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων ή άλλων οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.