Νόμος 3057/02 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128Ι του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΑ ως εξής:

 

{Άρθρο 128ΙΑ: Ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης ντόπινγκ

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού συνιστώνται ιατρικές μονάδες καταπολέμησης της χρήσης απαγορευμένων μέσων. Πρόσωπα που κατέφυγαν στη χρήση τέτοιων μέσων μπορούν να επισκέπτονται τις μονάδες αυτές και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προτείνεται σε αυτά ιατρική παρακολούθηση.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Πολιτισμού ρυθμίζονται τα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας των ιατρικών μονάδων του παρόντος άρθρου.

 

3. Κάθε ιατρική μονάδα διοικείται από ιατρό.

 

4. Ιατροί που θεραπεύουν περιπτώσεις χρήσης απαγορευμένων ουσιών ή παθολογίες συναφείς με τη χρήση των ουσιών αυτών, οφείλουν, διατηρώντας την ανωνυμία, να κοινοποιήσουν έκθεση για τις περιπτώσεις αυτές, προς το επιστημονικό τμήμα του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.