Νόμος 3057/02 - Άρθρο 63

Άρθρο 63


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 128ΙΑ του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο άρθρο 128ΙΒ ως εξής:

 

{Άρθρο 128ΙΒ: Ιατρικές εξετάσεις αθλητών και προστασία της υγείας τους

 

1. Κάθε ιατρός ο οποίος κατά την εξέταση αθλητή προς πιστοποίηση της υγείας του και θεώρηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 33 παράγραφος 9 του παρόντος νόμου δελτίου υγείας εντοπίζει ευρήματα που υποδηλώνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών έχει υποχρέωση:

 

να αρνηθεί τη θεώρηση του ως άνω δελτίου υγείας,
να ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ για τα ευρήματα της εξέτασης με γραπτό αιτιολογημένο και απόρρητο σημείωμά του, μέσα σε δύο ημέρες από την εξέταση, να ενημερώσει τον εξεταζόμενο για τους κινδύνους που διατρέχει και να του προτείνει να απευθυνθεί σε μία από τις ιατρικές μονάδες που αναφέρονται στο άρθρο 128ΙΑ του παρόντος νόμου.

 

2. Εάν ο ιατρός, εξετάζοντας ασθενή αθλητή, θεωρήσει απαραίτητο να εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους, η χρήση των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την κοινή απόφαση του άρθρου 128Γ του παρόντος, πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το ασυμβίβαστο της χρήσης με την αθλητική δραστηριότητα, κάνοντας μνεία επάνω στη χορηγούμενη στον αθλητή συνταγή ότι η ως άνω πληροφορία του έχει γνωστοποιηθεί. Εάν ο ιατρός εκδώσει συνταγή για ουσίες ή μεθόδους, η χρήση των οποίων είναι, σύμφωνα με τους όρους της υπουργικής απόφασης του άρθρου 128Γ του παρόντος, συμβατή με την αθλητική δραστηριότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες, ιατρός πληροφορεί γραπτώς τον ενδιαφερόμενο για τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της χρήσης και για την υποχρέωση του τελευταίου να προσκομίζει τη συνταγή αυτή σε κάθε έλεγχο ντόπινγκ.

 

3. Οι αθλητικές ομοσπονδίες μεριμνούν για την προστασία της υγείας των αθλητών που ανήκουν σε αθλητικά σωματεία της δύναμής τους. Προς το σκοπό αυτόν εκτός των άλλων, για την κατάρτιση των προγραμμάτων προπόνησης των αθλητών, το χρονοδιάγραμμα των αγώνων και τις αθλητικές συναντήσεις που διοργανώνουν ή εγκρίνουν, λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη την προστασία της υγείας των αθλητών όλων των ηλικιών και ιδίως των ανηλίκων και προβαίνουν στη λήψη μέτρων περιορισμού της εντατικοποίησης των αθλητικών προγραμμάτων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε αθλήματος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.