Νόμος 3057/02 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 124 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 124: Δικαιοδοσία - αρμοδιότητες Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών

 

Το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση των προσφυγών:

 

α) Κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και ομοσπονδιών.

 

β) Κατά αποφάσεων των οργάνων των πιο πάνω ενώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων ή ομοσπονδιών που προβλέπονται από το καταστατικό τους, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν χρήζουν επικύρωσης από τα διοικητικά τους συμβούλια. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις προσβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών,εφόσον αφορούν:

 

α)α) την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

β)β) την εγγραφή ή τη μετεγγραφή αθλητών,

γ)γ) τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή

δ)δ) την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων.

 

γ) Κατά αποφάσεων πειθαρχικών οργάνων αθλητικών σωματείων που επιβάλλουν κάθε είδους ποινές στους αθλητές τους, εφόσον το καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας δεν προβλέπει επικύρωση των πιο πάνω ποινών από αυτήν.

 

δ) Κατά αποφάσεων της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος του άρθρου 130.

 

ε) Κατά αποφάσεων των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων του άρθρου 119, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.