Νόμος 2725/99 - Άρθρο 130

Άρθρο 130: Τήρηση Φιλάθλου Πνεύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ασχολούμενοι με τα κάθε είδους αθλήματα και τις εν γένει αθλητικές, αγωνιστικές ή γυμναστικές εκδηλώσεις, καθώς και οι παρακολουθούντες τις εκδηλώσεις αυτές, οφείλουν να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού και του ολυμπιακού ιδεώδους.

 

2. Η παράβαση των ανωτέρω αρχών επισύρει στους παραβάτες ως κύρωση την οριστική ή για ορισμένη χρονική διάρκεια απαγόρευση παρακολούθησης οποιασδήποτε αθλητικής εκδήλωσης, συμμετοχής τους υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ως διοικούντων, μελών, αθλητών προπονητών, γυμναστών στα κάθε είδους αθλητικά, γυμναστικά και αγωνιστικά σωματεία, ενώσεις, επαγγελματικούς συνδέσμους ή ομοσπονδίες, καθώς και της συμμετοχής τους ως διαιτητών, παρατηρητών ή ιατρών αγώνων. Η κύρωση αυτή επιβάλλεται από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας επιλαμβάνεται μετά από επώνυμη καταγγελία ή μετά από απόφαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ή αυτεπαγγέλτως και εκδίδει την απόφασή της το αργότερο μέσα σε 2 μήνες από το πέρας της ενώπιον της ακροάσεως σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στους κανονισμούς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δέκατου έκτου του νόμου 4639/2019 (ΦΕΚ 185/Α/2019).

 

3. Για παραβάσεις που αφορούν το άθλημα του ποδοσφαίρου, η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος επιλαμβάνεται, ύστερα από παραπομπή των οικείων δικαιοδοτικών οργάνων, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.