Νόμος 2725/99 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις αθλητικές ομοσπονδίες και στους επαγγελματικούς συνδέσμους, όπου αυτοί υπάρχουν, των ομαδικών αθλημάτων του ποδοσφαίρου, της Καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της χειροσφαίρισης και της κολυμβητικής για το άθλημα της υδατοσφαίρισης, συνιστώνται πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση αθλητικών διαφορών. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να λειτουργήσει δικαιοδοτικό όργανο και σε ομοσπονδία άλλου ομαδικού αθλήματος.

 

2. Τα παραπάνω όργανα ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 120 αρμοδιότητες, σχετικά με αγώνες και κατηγορίες πρωταθλημάτων ως εξής:

 

α) ως προς το άθλημα του ποδοσφαίρου, για τους αγώνες Α', Β' και Γ' εθνικής κατηγορίας ανδρών,

β) ως προς τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της πετοσφαίρισης, της υδατοσφαίρισης και της χειροσφαίρισης για τους αγώνες Α1, Α2 και Β' εθνικής κατηγορίας ανδρών και γυναικών και κυπέλλου Ελλάδας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από πρόταση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, επιτρέπεται να τροποποιούνται το είδος των αγώνων και οι κατηγορίες πρωταθλημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των οργάνων αυτών.

 

3. Τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα σε όλα τα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου είναι μονομελή. Στα αθλήματα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου, κατά περίπτωση, διορίζει ως μονομελές δικαιοδοτικό όργανο έναν πρωτοδίκη της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο ετών, που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Ο δικαστής αυτός, με τον αναπληρωτή του, κληρώνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Οργανισμό Δικαστηρίων από τριπλάσιο αριθμό δικαστών,οριζόμενο με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου της έδρας της ομοσπονδίας, ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 173/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/2015).

 

4. Το αναπληρωματικό μέλος του δικαιοδοτικού οργάνου αντικαθιστά το τακτικό μέλος σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματός του.

 

5. Καθήκοντα γραμματέα και βοηθητικού προσωπικού του δικαιοδοτικού οργάνου δύνανται να εκτελούν και μόνιμοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

 

6. Το δικαιοδοτικό όργανο εδρεύει και συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία και βαρύνεται με σχετική δαπάνη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.