Νόμος 3057/02 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 120 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 120: Αρμοδιότητες πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου

 

1. Το πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο είναι αρμόδιο:

 

α) για την εκδίκαση των πειθαρχικών και λοιπών παραβάσεων και την επιβολή ποινών οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των κανονισμών αγώνων του οικείου αθλήματος. Οι παραβάσεις πρέπει να έχουν σχέση με τη διεξαγωγή των αγώνων και τα αποτελέσματά τους,

 

β) για την εκδίκαση των παραβάσεων που αφορούν υποθέσεις δωροδοκίας ή δωροληψίας, για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων και την επιβολή των ποινών,

 

γ) για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του κύρους του αγώνα,

 

δ) για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης και την επιβολή των αντίστοιχων ποινών που ανατίθεται στο όργανο αυτό με διατάξεις του παρόντος νόμου ή με κανονισμούς ή με αποφάσεις της οικείας ομοσπονδίας.

 

2. Στις περιπτώσεις α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου οι σχετικές αναφορές ή ενστάσεις με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στους κανονισμούς του κάθε αθλήματος αναγράφονται στο φύλλο αγώνα και υποστηρίζονται εντός δύο (2) ημερών από την τέλεση του αγώνα και οι αποφάσεις των πιο πάνω οργάνων εκδίδονται μέσα σε επτά (7) ημέρες από την τέλεση του αγώνα και είναι αμέσως εκτελεστές, έστω και αν έχουν προσβληθεί ενώπιον των δευτεροβάθμιων οργάνων. Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν αποκλεισμό έδρας αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών ή η αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, εκτελούνται την επόμενη από την εκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, το τμήμα αμειβομένων αθλητών ή η αθλητική ανώνυμη εταιρεία, είναι γηπεδούχοι, εκτός εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε (5) ημέρες, οπότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική.

 

Οι αποφάσεις του δευτεροβάθμιου οργάνου που αφορούν σύνδεσμο έδρας αθλητικού σωματείου, τμήματος αμειβομένων αθλητών ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία εκτέλεσης της ποινής.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.