Νόμος 3054/02 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1571/1985, όπως αυτός ισχύει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του. Επίσης, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργείται η υπ' αριθμόν [Π] 417/1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 249/Α/1995). Κατ' εξαίρεση, δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί με την πράξη αυτή διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις μίσθωσης που τυχόν υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μέχρι το χρόνο λήξεως ή της κατά οποιονδήποτε τρόπο λύσεως των συμβάσεων αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.