Νόμος 3013/02 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 1, για τον Οργανισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 379/1997 (ΦΕΚ 248/Α/1997).

 

2. Από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού καταργούνται:

 

α. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 248/Α/1995) με εξαίρεση εκείνες των άρθρων 4 παράγραφος 1, 13 παράγραφοι 1, 18 και 19 αυτού.

 

β. Η διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 19)α του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

γ. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 2641/1998 (ΦΕΚ 211/Α/1998) Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις, κατά το μέρος που διαλαμβάνουν ρυθμίσεις για την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002).

 

3. Ομοίως καταργείται κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.