Νόμος 2984/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίοδο β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2745/1999 (ΦΕΚ 224/Α/1999) διαγράφονται οι λέξεις:

 

{με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 2745/1999 (ΦΕΚ 224/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι πόροι που αποκτά το Ταμείο Εθνικής Άμυνας από τη μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή από την αξιοποίηση με άλλο πρόσφορο τρόπο τμημάτων της ακίνητης περιουσίας του, καθώς και οι πόροι που προέρχονται από την περαιτέρω διαχείριση των παραπάνω πόρων διατίθενται για τη χρηματοδότηση των νέων στρατοπέδων, τη βελτίωση της υποδομής των υπαρχόντων αλλά και για τη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.