Νόμος 2874/00 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις στο άρθρο 38 του νόμου 2676/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 38 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) τροποποιείται ως εξής:

 

1. Στο τέλος του εδαφίου (γ), μετά τη φράση Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης προστίθεται η φράση καθώς και για τον εν γένει λειτουργικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

2. Στο τέλος του εδαφίου (ζ) μετά τη φράση και χορήγησης της Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης προστίθεται η φράση καθώς και των δράσεων εκσυγχρονισμού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και των σχετικών έργων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άπτονται της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

3. Στην τελευταία παράγραφο αντικαθίσταται η φράση την αποζημίωση και προώθηση έργων του προγράμματος ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ που άπτονται της κοινωνικής ασφάλισης με τη φράση την εφαρμογή και προώθηση έργων, χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άπτονται της Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.