Νόμος 2860/00 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ταμείο Συνοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή για το Ταμείο Συνοχής και είναι αρμόδιο για την τελική επιλογή και την υποβολή των προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από αυτό, για το συντονισμό και την εποπτεία των διαχειριστικών αρχών, όσον αφορά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, καθώς και για τον έλεγχο εφαρμογής του πλαισίου και των κανόνων που εγκρίνονται από το Ταμείο Συνοχής.

 

2. Η κατ' αρχήν αξιολόγηση των προτάσεων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων, καθώς και η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης γίνεται από τις διαχειριστικές αρχές του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η αρμοδιότητα των διαχειριστικών αρχών ανάλογα με το είδος και τη φύση των έργων, καθώς και ειδικότερα θέματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου από τις διαχειριστικές αρχές.

 

4. Η Αρχή Πληρωμής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 8 για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

 

5. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας της παραγράφου 1 μπορεί να γίνεται μέσω ειδικής υπηρεσίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 7.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.