Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δεν δύναται να εκτελεσθούν ειμή ειδική εγκρίσει του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού και υπό τον όρον τηρήσεως των υπ' αυτού τιθεμένων όρων οι επόμενες εργασίες.

 

1) Μετατροπή προσωρινών και κινητών υδροφρακτών παροχετεύσεως επί ποταμών και χειμάρρων εις υδροφράκτους μονίμους.

 

2) Μεταβολές της μορφής και της θέσεως τόσον των στομίων των παροχετεύσεων καθώς και των μονίμων υδροφρακτών και πάσα εργασία τείνουσα ν' αυξήσει το ύψος τούτων.

 

3) Εργασίες επί των οχθών ποταμών και χειμάρρων, οι οποίες δύνανται να αλλοιώσουν ή να τροποποιήσουν τους όρους των παροχετεύσεων.

 

4) Οι εν τη κοίτη των ποταμών, χειμάρρων, ρυάκων, οχετών και διωρύγων νέες κατασκευές υδροφρακτών και άλλων μονίμων έργων προς παροχέτευση, οι κατασκευές γεφυρών, υπογείων στοών, καθώς και διαρρυθμίσεις επί τοιούτων έργων υφισταμένων ήδη, και

 

5) Κατασκευή νέων οχετών δια μέσου των προχωμάτων και κατάργησις των υφισταμένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.