Νόμος 2853/1922 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δεν δύναται να εκδοθεί άδεια προς εκτέλεσιν εντός της κοίτης των οχθών και των ενισχύσεων αυτών των κάτωθι έργων και πράξεων:

 

α) Εμφυτεύσεων αίτινες προχωρούν εντός της κοίτης των ποταμών, χειμάρρων, ρυάκων και διωρύγων,

 

β) Εκριζώσεως ή εμπρησμού των κορμών των δένδρων των υποστηριζόντων όχθες των ποταμών και χειμάρρων,

 

γ) Εμφυτεύσεων επί των προσχώσεων των ποταμών και των νήσων αυτών,

 

δ) Εμφυτεύσεων οιασδήποτε φύσεως δένδρων και θάμνων, ως και καλλιέργειες εν γένει επί της στέψεως των πρανών των προχωμάτων και των μεταξύ τούτων και της κοίτης εκτάσεων καθ' όλον το μήκος των ποταμών, χειμάρρων και ναυσιπλόων διωρύγων,

 

ε) Εμφυτεύσεων δένδρων και φρακτών και κατασκευής παντός είδους οικοδομών ή λάκκων ως και ανακινήσεως του εδάφους εις απόσταση 5 m από της εξωτερικής βάσεως των προχωμάτων και των παραρτημάτων αυτών,

 

στ) Βοσκής και διαμονής κτηνών επί των προχωμάτων και των παραρτημάτων αυτών επί των οχθών και επί των πρανών και διωρύγων και των παραρτημάτων αυτών,

 

ζ) Ανοίγματος λάκκων, φρεάτων και ομοίων τούτοις εις απόσταση από των ποταμών, χειμάρρων και διωρύγων μικρότερη των 10 m από των οχθών και 5 m από του εξωτερικού ποδός του πρανούς των αναχωμάτων.

 

η) Μετατοπίσεως, αφαιρέσεως και καταστροφής των δεικτικών στύλων, των ομβρομέτρων, ποταμομέτρων ή μετεωρολογικών οργάνων χρησίμων εις τα υδραυλικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.