Νόμος 2745/99 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΑΕΕΠ-Κ (ΠΥΡΚΑΛ) προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς που βεβαιώθηκαν και οφείλονται μέχρι τις 31-12-1998 και οι οποτεδήποτε όμοιες και μέλλουσες να βεβαιωθούν, που αμφότερες προκύπτουν και έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνον από τη σχετική εφαρμογή από τους ενδιαφερόμενους της διάταξης του άρθρου 25 παράγραφος 7 του νόμου 2190/1994, αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης αίρονται τυχόν αναγκαστικά μέτρα κατά της επιχείρησης, εξαλείφεται το αξιόποινο από την καθυστέρηση απόδοσης εισφορών στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς και χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα.

 

2. Ο τρόπος και ο χρόνος αποπληρωμής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.