Νόμος 2736/99 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 2639/1998 Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 205/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας και υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών (εκτός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών), εφόσον έχουν τουλάχιστον επταετή εμπειρία σε έργα και καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας, η οποία διαπιστώνεται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέσεις Επιθεωρητή Εργασίας, σε προσωρινό κλάδο ο οποίος συνιστάται, οι οποίες προστίθενται στις θέσεις Επιθεωρητών Εργασίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι δημιουργούμενες θέσεις αφαιρούνται από τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μέχρις οριστικής και δι' οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσεως των εν λόγω υπαλλήλων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.