Νόμος 2725/99 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Οργάνωση σωματείων σε Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την αγωνιστική περίοδο 2006 - 2007 και εφεξής το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας καλαθοσφαίρισης διοργανώνεται και διεξάγεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Από την ίδια αγωνιστική περίοδο και εφεξής τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, των οποίων οι ομάδες καλαθοσφαίρισης ανέρχονται, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α2 Εθνικής Κατηγορίας, μπορούν να αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό, κατ' επιλογή τους είτε με τη μορφή του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου (Τμήμα Ερασιτεχνών Καλαθοσφαιριστών) είτε του Τμήματος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών αυτού είτε της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 108 του παρόντος εφαρμόζονται, ανάλογα, και για τους καλαθοσφαιριστές των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 1 και 2 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 3479/2006 (ΦΕΚ 152/Α/2006) και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και την παράγραφο 5 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

3. Τα σωματεία που στερήθηκαν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας μπορούν να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της αμέσως κατώτερης ερασιτεχνικής κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του αριθμού των σωματείων που πρόκειται να αγωνισθούν.

 

4. Από την αγωνιστική περίοδο 1999 - 2000, τα αθλητικά σωματεία, των οποίων τα Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην Α1 εθνική κατηγορία οφείλουν να συστήσουν Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αλλιώς αποβάλλονται από το πρωτάθλημα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Το σωματείο που αποβάλλεται δικαιούται να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Α2 εθνικής κατηγορίας, καθ' υπέρβαση του αριθμού των Καλαθοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών ή των σωματείων που διατηρούν Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και πρόκειται να αγωνισθούν σε αυτό. Την απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος.

 

5. Από την αγωνιστική περίοδο 1999 - 2000, Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας και δεν καλύπτουν το ελάχιστο για την κατηγορία ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, οφείλουν να προβούν σε αύξηση προς κάλυψή του, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Αλλιώς υποβιβάζονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία, όπου και θα συμμετέχουν, καθ' υπέρβαση του αριθμού των Καλαθοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών ή των σωματείων που διατηρούν Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και πρόκειται να αγωνισθούν. Την απόφαση λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, ύστερα από πρόταση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 4 και 5 τίθενται όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002)

 

6. Οι Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας δύνανται, μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2190/1920 να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ιδρυτικού Σωματείου να αντικατασταθούν από Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

7. Για Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες ή Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που υποβιβάζονται από τη Β' στη Γ' Εθνική Κατηγορία ή αντίστοιχα από την Α1 στην Α2 Εθνική Κατηγορία οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από τον υποβιβασμό τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.