Νόμος 3057/02 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 110 του νόμου 2725/1999 οι λέξεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 111 του νόμου 2725/1999 οι λέξεις του Ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

3. Στο άρθρο 111 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 η ομάδα του σωματείου προβιβασθεί στη Γ' εθνική κατηγορία ή, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, στην κατώτερη κατηγορία πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η γενική συνέλευση του σωματείου δικαιούται, αντί να συστήσει νέα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, να ζητήσει την αναβίωση της προηγούμενης που τελεί σε εκκαθάριση. Σε μια τέτοια περίπτωση, την οριστική απόφαση περί αναβίωσης ή μη λαμβάνει η Γενική Συνέλευση της υπό εκκαθάριση τελούσας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου του σωματείου, ο οποίος ορίζει και τα τυχόν άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύσεις κ.λ.π. που προβλέπονται από τον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920 συντέμνονται κατά το ήμισυ.}

 

4. Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 115 του νόμου 2725/1999 οι λέξεις του ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

5. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 135 του νόμου 2725/1999 οι λέξεις του ελεγκτικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.