Νόμος 2643/98 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, μόνιμο ή εποχικό, της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αποζημίωσή του, δια προνομιακής και οριστικής κατατάξεώς του στον πίνακα κατατάξεως που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, μετά την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας αυτής.

 

2. Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, που απασχολείται σήμερα στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και προέρχεται από το προσωπικό της υπό εκκαθάριση ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, δικαιούται να λάβει την αποζημίωση που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην πιο πάνω υπό εκκαθάριση εταιρεία, δια προνομιακής και οριστικής κατατάξεώς του στον πίνακα κατάταξης της παραγράφου 1, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας καταγγελθούν από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, προ της μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

 

3. Ως προνομιακή κατάταξη νοείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 975 αριθμός 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1545/1985.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.