Νόμος 2576/98 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994,

 

β) το άρθρο 24 του νόμου 1418/1984,

 

γ) η παράγραφος 5)α του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 2338/1995 και

 

δ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.