Νόμος 2576/98

Ν2576/1998: Βελτίωση Διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Έργων κ.λ.π.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2576/1998: Βελτίωση Διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Έργων κ.λ.π., (ΦΕΚ 25/Α/1998), 09-02-1998.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού κατά τις δημοπρασίες

Άρθρο 2: Διασφάλιση αντικειμενικότητας στη διαδικασία ανάθεσης έργου

Άρθρο 3: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις για δημοπράτηση με τα συστήματα προεπιλογής και μελέτης κατασκευής

Άρθρο 5: Ρύθμιση βασικών θεμάτων που αφορούν τα όρια των κοινοπραξιών εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 6: Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών

Άρθρο 7: Συμπλήρωση διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες που αναλαμβάνουν δημόσια έργα

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις για τον έλεγχο και την επίβλεψη των ρυθμών και της ποιότητας των έργων

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες άλλων φορέων στα έργα της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

Άρθρο 10: Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές

Άρθρο 11: Διατάξεις για το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Παράρτημα

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-02-1998

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.