Νόμος 2508/97 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, το τμήμα της Σύμβασης, αποτελούμενο από τα τέσσερα πρώτα άρθρα αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16-04-1989 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ' ενός και της Ανώνυμης Εταιρείας Μικτής Οικονομίας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ αφ' ετέρου, για το έργο Ανάπτυξη της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης το τμήμα της Σύμβασης, που κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου, έχει ως εξής:

 

Σύμβαση ανάθεσης του έργου Ανάπτυξης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης

 

Σήμερα, 16-04-1989, μεταξύ:

 

1. Της Ανώνυμης Εταιρείας Μικτής Οικονομίας υπό την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, που έχει συσταθεί με την 965/09-06-1988 πράξη της συμβολαιογράφου Κοζάνης Βασιλικής Δ. Τσιτσέλη και εγκρίθηκε με την 1766/20-06-1988 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης, περίληψη του καταστατικού της οποίας δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 2309/ΑΕ-ΕΠΕ/1988), καλούμενη ως εξής ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Ιωάννη Ν. Παγούνη, Δήμαρχο Κοζάνης, σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που περιλαμβάνεται στο υπ 'αριθμό 1 πρακτικό,αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

 

Άρθρο 1: Πλαίσιο διατάξεων

 

Η Σύμβαση αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου 947/1979 και αφού έλαβαν υπόψη:

 

1. Το νόμο 947/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε, ισχύει από τους νόμους 1337/1983 και 1512/1985,

 

2. Την [Α] 7179/423/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης (Νομός Κοζάνης) (ΦΕΚ 68/Δ/1986).

 

3. Το από 16-02-1989 προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 138/Δ/1989) με το οποίο καθορίσθηκε ζώνη ενεργού πολεοδομίας στην περιοχή Παϊάμπορο του Δήμου Κοζάνης (Νομός Κοζάνης) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη αυτής.

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο της Σύμβασης

 

1. Με τις διατάξεις της παρούσας Συμβάσεως και σύμφωνα με το πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου, το Δημόσιο αναθέτει και η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος, την κατασκευή έτοιμων κατοικιών, τη διάθεση οικοπέδων σε τρίτους για ανοικοδόμηση και την κατασκευή των προβλεπόμενων κτιρίων επαγγελματικής χρήσης - αναψυχής κ.λ.π., όπως προσδιορίζονται στα επόμενα άρθρα, του οικιστικού προγράμματος στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας Παϊάμπορο Δήμου Κοζάνης, συνολικής εκτάσεως 500 περίπου στρεμμάτων, όπως περιγράφονται στην πολεοδομική μελέτη που εγκρίθηκε.

 

Για την εφαρμογή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας εκπονήθηκε σχετική μελέτη από την Αναπτυξιακή Κοζάνης Ανώνυμη Εταιρεία, την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπόψη τους και θα αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης αυτής.

 

Η ανάπτυξη της ζώνης ενεργού πολεοδομίας θα έχει σαν σκοπούς:

 

α) την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος της περιοχής του Δήμου Κοζάνης με την υλοποίηση ολοκληρωμένου οικιστικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή των κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων, τη μελέτη και κατασκευή των έτοιμων κατοικιών και τη διάθεσή τους σε τρίτους, τη διάθεση οικοπέδων για ανοικοδόμηση, τη μελέτη και κατασκευή χώρων αναψυχής, άθλησης, εμπορικών κέντρων κ.λ.π.

 

β) Την αυτόνομη ανάπτυξη της περιοχής με βασικούς οικονομικούς πόρους που θα εξασφαλιστούν με τη διαδικασία της εφαρμογής της ζώνης ενεργού πολεοδομίας και με διάθεση έτοιμης κατοικίας υψηλού επιπέδου και οικοπέδου σε προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές σε τρίτους.

 

γ) Την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που μέσα από τη δημοτική επιχείρηση και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ζώνης ενεργού πολεοδομίας θα αποτελέσει πρότυπο οικιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα.

 

2. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να κατασκευάσει όλα τα έργα υποδομής (εκτός από τα έργα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας) και τα έργα των περιοχών αμιγούς κατοικίας, πολεοδομικού κέντρου, ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου και τα έργα τουρισμού αναψυχής. Αναλυτικότερα:

 

α) Τα έργα υποδομής, δηλαδή το οδικό δίκτυο πεζοδρόμων, τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων ελεύθερων χώρων (κεντρική πλατεία, χώροι στάσης και παιχνιδιού), τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης, τη φύτευση πρασίνου,τα δίκτυα ύδρευσης - πυρόσβεσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης της πόλης της Κοζάνης, το δίκτυο διανομής ζεστού νερού θέρμανσης και οικιακής χρήσης (δίκτυο τηλεθέρμανσης), το δίκτυο κεντρικής κεραίας λήψης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και της εγκατάστασης απαγωγής απορριμάτων. Τα κοινόχρηστα (χώροι και έργα) μετά την ολοκλήρωσή τους θα παραδίδονται στο Δήμο Κοζάνης, στο οποίο θα ανήκουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Σημειώνεται ότι τμήμα των έργων υποδομής δύναται να επεκταθεί και εκτός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους τεχνικής αρτιότητας, οικονομικότητας και ολοκλήρωσης αυτών, με την προϋπόθεση ότι η επέκταση αυτή θα εξυπηρετεί μελλοντική επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

β) Τα κτιριακά και άλλα έργα της περιοχής αμιγούς κατοικίας (οικοδομικά τετράγωνα 21, 22, 17, 12, 28, 29, 30, 32, 33, 46, 42, 39) και ειδικότερα κτίρια κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων και πολιτιστικά κτίρια, καθώς και των περιοχών πολεοδομικού κέντρου, ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου και τουρισμού - αναψυχής (οικοδομικά τετράγωνα 9, 10, 11, 7, 8, 1, 5, 3, 4) και ειδικότερα κτίρια κατοικιών, γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, κοινωφελών οργανισμών, διοίκησης, συνάθροισης κοινού, εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων και αναψυκτηρίων, πολιτιστικά κτίρια, επαγγελματικά εργαστήρια, κτίρια τουριστικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων και στάθμευσης.

 

γ) Τα οικόπεδα που θα μεταβιβαστούν σε τρίτους για ανέγερση κατοικίας θα βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα 23, 24, 25 και 26.

 

3. Η εκτέλεση του οικιστικού προγράμματος της Σύμβασης αυτής θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα στάδια, όπως προβλέπεται και περιγράφεται παρακάτω και θα περιλαμβάνουν τις αντίστοιχες εργασίες. Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος θα είναι συνολικά οκτώ (8) χρόνια από σήμερα.

 

Άρθρο 3

 

1. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της.

 

2. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να δημοσιεύσει τη Σύμβαση αυτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του νόμου 947/1979.

 

3. Αν παρέλθει τρίμηνο χωρίς να εκπληρωθεί η κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση του Δημοσίου, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να παρατείνει ανάλογα τις συμβατικές προθεσμίες.

 

Άρθρο 4

 

1. Η έκταση που περιλαμβάνεται στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας Κοζάνης, εκτάσεως 500 περίπου στρεμμάτων, όπως αυτή περιγράφεται και αποτυπώνεται στο προεδρικό διάταγμα εγκρίσεως της πολεοδομικής μελέτης, αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Κοζάνης που θα μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

2. Το Δημόσιο - πέρα από τα κτίρια εκπαίδευσης - τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι κοινωφελείς οργανισμοί δύναται να αποκτήσουν χώρους (αδόμητους ή δομημένους) στην περιοχή του πολεοδομικού κέντρου για τη στέγαση των υπηρεσιών που πιθανόν θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, όπως π.χ. Δημόσια Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα κ.λ.π.

 

Για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων από το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους κοινωφελείς οργανισμούς, ώστε να κατασκευάσουν σε αυτές κτίρια και έργα που θα καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες τους, πρέπει να ειδοποιηθεί η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της Σύμβασης αυτής.

 

Στην ειδοποίηση θα καθορίζονται η χρήση, οι απαιτούμενες επιφάνειες σε τετραγωνικά μέτρα και οι πιθανές ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των κτιρίων και έργων, ενταγμένο μέσα στα χρονικά όρια κατασκευής της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, που προβλέπονται στο άρθρο. Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προσδιορίσει την ακριβή θέση των εκτάσεων που θα πωληθούν στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στους κοινωφελείς οργανισμούς στην περιοχή πολεοδομικού κέντρου, αφού λάβει υπόψη τις αναφερόμενες στην ειδοποίηση απαιτήσεις τους και την πολεοδομική μελέτη της ζώνης ενεργού πολεοδομίας.

 

Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας οφείλουν να ακολουθήσουν στην κατασκευή των κτιρίων και των έργων τις ειδικές προδιαγραφές και τον πολεοδομικό κανονισμό της ζώνης ενεργού πολεοδομίας (μορφολογία κτιρίων, εξωτερικά υλικά κ.λ.π).

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παραχωρήσει δωρεάν τις αναγκαίες εκτάσεις στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Δικαιοσύνης για την κατασκευή κτιρίων νομαρχιακής και περιφερειακής διοίκησης. Η παραχώρηση των εκτάσεων θα γίνει με τον όρο της ανέγερσης κτιρίων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης αυτής (άρθρο 5) και, όπου δεν προβλέπεται, με την προϋπόθεση να ολοκληρωθούν τα κτιριακά έργα εντός πενταετίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.