Νόμος 2469/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Τακτοποίηση χρεών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Ελληνικό δημόσιο δύναται να προβαίνει σε τακτοποιήσεις των προς αυτό χρεών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων με αντίστοιχες προς τα εν λόγω χρέη υπέρ αυτού αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών.

 

2. Επιχορηγήσεις του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού προς φορείς του δημόσιου τομέα, που λειτουργούν με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, δύνανται να χορηγούνται με αντίστοιχες υπέρ του Δημοσίου αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών.

 

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού καθορίζονται οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις ή τα χρέη που τακτοποιούνται, οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

4. Η σύναψη δανείων από τραπεζικούς και χρηματοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού προς οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης επιτρέπεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως των χρηματοοικονομικών όρων από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.