Νόμος 2434/96 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994) προστίθεται:

 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου να επιχορηγεί την εταιρία ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων και δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών των ενεργειακών συστημάτων του οικισμού ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ. Το ύψος κάθε επιχορήγησης θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού και θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μετά από υποβολή αναλυτικού προϋπολογισμού από την εταιρία ΗΛΙAKΟ ΧΩΡΙΟ Ανώνυμη Εταιρία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.