Νόμος 2386/96 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις βεβαιωμένων χρεών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρέη προς το Δημόσιο οφειλετών των σεισμόπληκτων περιοχών των Νομών Γρεβενών και Κοινοτήτων, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες των Νομών αυτών, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 13-05-1995, καθώς επίσης και χρέη προς το Δημόσιο οφειλετών των σεισμοπλήκτων περιοχών των Νομών Αχαΐας και Φωκίδας, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Αιγίου, Ακράτας και Α' Πατρών του Νομού Αχαΐας και Άμφισσας και Λιδορικίου του Νομού Φωκίδας και Ναυπάκτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι 15-06-1995, αναστέλλονται μέχρι 31-12-1995.

 

2. Χρέη προς το Δημόσιο καθώς και χρέη προς τρίτους που συν-βεβαιώνονται και συνεισπράττονται με αυτά, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-12-1995 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες:

 

α) Γρεβενών και Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών.

β) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Σιάτιστας, Σερβίων και Νεάπολης του Νομού Κοζάνης,

γ) Αιγίου, Ακράτας και Α. Πατρών του Νομού Αχαΐας και

δ) Άμφισσας και Λιδορικίου του Νομού Φωκίδας και Ναυπάκτου του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

 

και οφείλονται από μόνιμους κατοίκους ή επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους ή την κύρια εγκατάστασή τους στις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή σεισμόπληκτες περιοχές των νομών Γρεβενών, Κοζάνης, Αχαΐας και Φωκίδας, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 13-05-1995 και 15-06-1995, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε 48 ίσες μηνιαίες δόσεις, που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 δραχμών. Οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται χωρίς τις αναλογούσες σε αυτές, κατά τις διατάξεις του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και τα χρέη των οφειλετών των ανωτέρω περιοχών, που προέρχονται από φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος 1995, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό του φόρου αυτού καθίσταται ληξιπρόθεσμα μερικό ή ολικό.

 

Σεισμόπληκτες περιοχές θεωρούνται.

 

α) Ολόκληρη η περιοχή που περικλείεται από τα διοικητικά όρια των Νομών Γρεβενών και Κοζάνης, σύμφωνα και με την με αριθμό 242/1995 [Π] πράξη του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 104/Α/1995).

 

β) Οι περιοχές που περικλείονται από τα διοικητικά όρια των δήμων και κοινοτήτων των Νομών Αχαΐας και Φωκίδας, οι οποίες καθορίστηκαν με την αριθμό [Π] 266/1995 πράξη του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 148/Α/1995) ως ακολούθως.

 

β)α) Περιοχή Νομού Αχαΐας: Παραλία Αραχοβίτικα - Δρέπανο - Αργυρά - Σέλλα - Πιτίτσα - Κάτω Σαλμενίκο - Άνω Σαλμενίκο - Βουνόπυργος - όρια επαρχία Αιγιαλείας - όρια Νομών Αχαΐας - Κορινθίας - παραλία Αραχοβίτικα.

 

β)β) Περιοχή Νομού Φωκίδας: Παραλία - όριο Νομών Αιτωλοακαρνανίας - Φωκίδας - Τειχίου - Παλαιοξαρίου - Ποτιδανία - Περιθιώτισσα - Στίλα - Μήλεα - Βραΐλα - Μαλανδρίνων - Βουνιχώρα - Αγία Ευθυμία - Δήμος Άμφισσας - Άγιος Γεώργιος - Άγιος Κωνσταντίνος - Σερνικάκιο - Χρυσόν - Κίρα - παραλία Νομού Φωκίδας - όρια Νομών Αιτωλοακαρνανίας - Φωκίδας - Νήσος Τριζόνια και τα διοικητικά όρια των Κοινοτήτων Κουπακίου - Πενταγιοί.

 

4. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αποτελεί:

 

α) Η κατάθεση αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα, του μήνα της δημοσίευσης θεωρουμένου ως πρώτου.

 

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης της αίτησης και της σχετικής βεβαίωσης.

 

5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7 έως 13 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994), εκτός των διατάξεων που αναφέρονται στο αποδεικτικό ενημερότητας.

 

6. Χρέη προς το Δημόσιο των οφειλετών της παραγράφου 2, τα οποία έπρεπε να καταβληθούν στις αναφερόμενες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες από 13-03-1995 μέχρι 31-12-1995 με βάση δήλωση των υπόχρεων, η προθεσμία υποβολής της οποίας παρατάθηκε με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μέχρι 31-12-1995 μπορούν να καταβληθούν σε 6 ίσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα και οι υπόλοιπες δόσεις την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

Η παράλειψη καταβολής 2 συνεχών δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του δικαιώματος καταβολής σε δόσεις και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού της οφειλής εφάπαξ, που επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τη λήξη της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης.

 

Ειδικότερα, για το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) πρέπει να υποβληθούν ισάριθμες με τις φορολογικές περιόδους δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει από 13-05-1995 μέχρι και 31-12-1995.

 

7. Χρέη προς το Δημόσιο, καθώς και χρέη προς τρίτους που συν-βεβαιώνονται και συνεισπράττονται με τα έσοδα του Δημοσίου, βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ) του Νομού Τρικάλων, που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-1994 και οφείλονται από κατοίκους και επιχειρήσεις των περιοχών του Νομού Τρικάλων, που υπέστησαν ζημιές από τις χιονοπτώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 1994 και τις πλημμύρες της άνοιξης του έτους 1994, ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις, που το ποσό της καθεμιάς δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Οι δόσεις αυτές δεν επιβαρύνονται με τις αναλογούσες κατά τον [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

 

8. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται.

 

α) Η προσκόμιση βεβαίωσης της Νομαρχίας Τρικάλων ή του Επιμελητηρίου, από την οποία να προκύπτει ότι ο οφειλέτης υπέστη ζημία από τις χιονοπτώσεις ή τις πλημμύρες αυτές.

 

β) Η κατάθεση σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία είναι βεβαιωμένα τα χρέη τους μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

γ) Η καταβολή μέχρι την ίδια ημερομηνία της πρώτης δόσης της ρύθμισης και των υπολοίπων την αντίστοιχη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 μέχρι και 13 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994, εκτός των διατάξεων που αναφέρονται στο αποδεικτικό ενημερότητας.

 

9. Οι οφειλέτες του δημοσίου που, για οποιονδήποτε λόγο, απώλεσαν το δικαίωμα των διακανονισμών εξόφλησης των χρεών τους, που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 15 και 16 του νόμου [Ν] 2198/1994, όπως συμπληρώθηκαν με την όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 2214/1994,

β) του άρθρου 34 παράγραφος 1 του νόμου 2214/1994,

γ) του άρθρου 4 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 2187/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 2214/1994 και

δ) του άρθρου πέμπτου, παράγραφοι 1 έως 4 του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α/1994) μπορούν να επανέλθουν σε αυτούς, εφόσον καταβάλουν μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, όλες τις καθυστερημένες δόσεις, οι οποίες όμως επιβαρύνονται με προσαυξήσεις πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ποσού της δόσης ανά μήνα καθυστέρησης καταβολής τους.

 

Για την επανάκτηση του δικαιώματος του διακανονισμού εξόφλησης των χρεών αυτών δεν απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση του οφειλέτη.

 

10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 90/Α/1974)) αντικαθίσταται με τα εξής τέσσερα εδάφια:

 

{Η ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου δήλωση Παύσης πληρωμών του εμπόρου περιέχει και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου. Εάν πρόκειται περί νομικού Προσώπου, πέραν των στοιχείων του άρθρου 526 του [Π] Εμπορικού Νόμου και του αριθμού του φορολογικού μητρώου, δηλώνονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου επί ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας των ομόρρυθμων μελών, επί ανώνυμης εταιρείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου της και των τυχόν συμπραττόντων συμβούλων, επί εταιρείας περιορισμένης ευθύνης του διαχειριστή της και επί παντός άλλου νομικού προσώπου των νόμιμων εκπροσώπων του.

 

Η αίτηση για κήρυξη φυσικού ή νομικού προσώπου σε κατάσταση πτώχευσης, η οποία υποβάλλεται από πιστωτή του στο αρμόδιο δικαστήριο, περιέχει και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου του οποίου ζητείται η κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης. Μόλις εκδοθεί απόφαση πτώχευση που κηρύττει, ο γραμματέας του αρμόδιου δικαστηρίου υποχρεούται να αποστείλει αντίγραφο αυτής στην αρμόδια Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιώντας και τους κατά τα ανωτέρω αριθμούς φορολογικού μητρώου.}

 

11. Οφειλόμενα ποσά από δάνεια, που είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε κατοίκους σεισμόπληκτων περιοχών της χώρας, τα οποία έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέχρι 30-09-1995 στο λογαριασμό ΚΑΧΚΕΕΔ - δάνεια σεισμοπαθών, ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) κατ' ανώτατο όριο ίσες μηνιαίες δόσεις μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης.

 

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Οι οφειλέτες που θα είναι συνεπείς στη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από το υπόλοιπο ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφληση της οφειλής.

 

12. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί:

 

α) Η κατάθεση από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μήνα, του μήνα της δημοσίευσης θεωρουμένου ως πρώτου.

 

β) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης της αίτησης.

 

Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν την ημερομηνία αυτή.

 

Για τους οφειλέτες που επιθυμούν να καταβάλουν ολόκληρο το υπόλοιπο του οφειλόμενου ποσού κατά την καταβολή κάποιας δόσης της ρύθμισης και μέχρι την ενδέκατη (11η) δόση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994. Εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπείς στη ρύθμιση αυτή και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέτρα, καθώς και τα μέτρα του άρθρου 25 του νόμου 1882/1990 και νόμου [Ν] 1867/1989, αναστέλλεται δε η εκτέλεση τυχόν ληφθέντων μέτρων. Η αναστολή όμως δεν ισχύει για κατάσχεση στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα δε ποσά πιστώνονται στις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλα ληξιπρόθεσμα χρέη. Σε περίπτωση απώλειας του δικαιώματος της ρύθμισης τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Η συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση αυτή δεν εμποδίζει τη λήξη εξασφαλιστικών μέτρων της οφειλής.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 10 έως 13 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2198/1994.

 

13. Οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995) εφαρμόζονται, όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, και για τις απαιτήσεις του άρθρου 32 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994), που καταβλήθηκαν στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου [Ν] 2322/1995.

 

14. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1819/1951 (ΦΕΚ 51/Α/1951), απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, του άρθρου 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974, διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο, του άρθρου 82 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 και χορήγησης έκπτωσης λόγω εφάπαξ πληρωμής της οφειλής, του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998), εξετάζονται από Επιτροπή που αποτελείται από:

 

α. Έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β. Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων.

γ. Ταν Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

δ. Τον Προϊστάμενο μιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

ε. Τον Τμηματάρχη ενός τμήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Εισηγητές ορίζονται μέχρι δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ανάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

15. Η επιτροπή της Προηγούμενης παραγράφου γνωμοδοτεί στον Υπουργό Οικονομικών για την αποδοχή (μερική ή ολική) ή μη του αιτήματος των ενδιαφερομένων.

 

Η αρνητική γνώμη της επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τις αποφάσεις που εκδίδει μπορεί να τροποποιεί τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής, ώστε το περιεχόμενό τους να γίνεται αυστηρότερο.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα πρόσωπα που μετέχουν στην επιτροπή, οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, η θητεία αυτών, ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων ανά μήνα, η έδρα της επιτροπής και η αμοιβή των μελών της.

 

16. Στη ρύθμιση των παραγράφων 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου υπάγονται και τα βεβαιωμένα στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών χρέη προς το Δημόσιο, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επαγγελματίες του κέντρου των Αθηνών, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές στο χρονικό διάστημα μέχρι την 20-11-1995 από γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περιοχή του Πολυτεχνείου και προέρχονται αποκλειστικά από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, με προϋπόθεση ότι οι πληγέντες θα προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της Αστυνομίας ή της Νομαρχίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.