Νόμος 2331/95

Ν2331/1995: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2331/1995: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 173/Α/1995), 24-08-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2Α

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρύθμιση ζητημάτων προσωπικού και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 10

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 19: Διατάξεις Πολιτικής Δικονομίας - Επιτροπές Κωδικοποιήσεων

Άρθρο 20: Διατάξεις Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 23

Άρθρο 25

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-08-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.