Νόμος 2286/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 367/1994 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του άρθρου 127 παραγράφου 1 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 367/1994, εφαρμόζονται το αργότερο από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 01-01-1995 και εφεξής.

 

Στο προσάρτημα των χρήσεων που αρχίζουν την 01-01-1994 και εφεξής θα παρέχονται πλήρεις πληροφορίες περί του τρόπου αποτιμήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.