Νόμος 2286/95 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εμπορίου Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών.

 

Τα της οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εμπορίου.

 

2. Οι οργανικές θέσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου αυξάνονται κατά τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:

 

α) Επτά (7) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών Εμπορικών.

β) Οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών (Ειδικότητας Χημικών - Κλωστοϋφαντουργών).

γ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Ειδικοτήτων.

δ) Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

ε) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων και Διατροφής.

στ) Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δακτυλογράφων - Στενογράφων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.