Νόμος 2224/94 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Συλλογικά όργανα του νόμου 1836/1989 και διεύρυνση των σκοπών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα συλλογικά όργανα:

 

α) Εθνικό Συμβούλιο επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΕΣΕΚΑ),

β) Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΠΕΕΚΑ) και

γ) Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΝΕΕΚΑ)

 

των άρθρων 1, 2 και 3 του νόμου 1836/1989 ανασυγκροτούνται ως εξής:

 

α) Στα τακτικά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1836/1989, προστίθενται:

 

{ι)β. ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εργασίας και

ι)γ. ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ).}

 

Επίσης αντί του εκπροσώπου της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΣΕΕ) της περίπτωσης ι)α', μετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος (ΕΦΕΕ).

 

β) Στους κατά περίπτωση μετέχοντες στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης, όπως

προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1876/1989 προστίθεται:

 

{ι)β) ένας εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.}

 

γ) Στην Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ)

 

δ) Στην Νομαρχιακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης ένας υπάλληλος της κατά τόπον υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας αντίστοιχα.

 

2. Η περίπτωση θ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ) Η μελέτη των εργασιακών σχέσεων και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους για τα θέματα αυτά στα πλαίσια του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών συγκριτικού χαρακτήρα.}

 

3. Στους κατά το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2150/1993 σκοπούς του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας προστίθενται περιπτώσεις ι)β' και ι)γ' ως εξής:

 

{ι)β) Η μελέτη, έρευνα και παροχή συμβουλών για θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ιδίως σε ο,τι αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη λειτουργία των τεχνικών υποδομών.

 

ι)γ) Η μελέτη και έρευνα θεμάτων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και λοιπά θέματα κοινωνικής πολιτικής σχετικά με την απασχόληση.}

 

4. Στο άρθρο 11 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

 

{3. Για ένα χρόνο από σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας μπορεί να προκηρύσσει δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών, τάσσοντας σύντομη προθεσμία υποβολής προσφορών, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Η σύντμηση αυτή της προθεσμίας, πρέπει να αιτιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και να εγκρίνεται προηγουμένως από τον Υπουργό Εργασίας δι' επισημειωματικής πράξεως.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.